Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54934
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp nhiên liệu dầu thực vật - diesel đến phun nhiên liệu, tạo hỗn hợp, cháy và tính năng của động cơ diesel tàu thuỷ
Authors: Nguyễn Đức Hạnh
Keywords: Hỗn hợp nhiên liệu
Phun nhiên liệu
Động cơ diesel tàu thuỷ
Tàu thủy
Động cơ diesel
Dầu thực vật
Abstract: Luận án đã đưa ra được phương pháp tính toán các thông số phun nhiên liệu và thời điểm phun, thời điểm bốc cháy, thời gian cháy trễ thay đổi theo tỉ lệ dầu cọ trong hỗn hợp với dầu diesel; Đã thu được qua thực nghiệm trên động cơ diesel chính tàu thủy Hanshin 6LU32 ở 40% và 60% tải những kết quả về phun nhiên liệu, đặc biệt là kết quả đo áp suất trong xy lanh và hình ảnh chụp trong buồng đốt bằng thiết bị Visio Scope, nhằm so sánh và đánh giá độ tin cậy của kết quả tính toán; Đã xây dựng được phương pháp mới hiệu chỉnh hệ thống nhiên liệu dựa trên lý thuyết “Bề mặt đáp ứng” với hàm tối ưu hai mục tiêu lần đầu tiên được áp dụng cho động cơ diesel thủy khi sử dụng nhiên liệu thay thế (hỗn hợp nhiên liệu dầu thực vật - diesel).
Advisor: Đặng Văn Uy, Nguyễn Đại An
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 205 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Hàng Hải Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luan an NCS. Nguyen Duc Hanh (full).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 8,76 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat Luan an NCS. Nguyen Duc Hanh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,25 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang thong tin LATS-TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 844,3 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang thong tin LATS-TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 751,32 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.