Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54944
Title: Tiếp cận thông tin về các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân hiện nay (Khảo sát tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang)
Authors: Phạm Võ Quỳnh Hạnh
Keywords: Dịch vụ xã hội
Dịch vụ xã hội cơ bản
Người dân
Yên Dũng
Bắc Giang
Abstract: Luận án làm rõ một số lý thuyết được áp dụng trong nghiên cứu và thao tác hóa các khái niệm: tiếp cận, thông tin, tiếp cận thông tin, dịch vụ xã hội, các dịch vụ xã hội cơ bản. Luận án đưa ra một số gợi ý về khuyến nghị tới cơ quan làm công tác truyền thông, người dân, nhà hoạch định chính sách và thực thi chính sách nhằm nâng hiệu quả tiếp cận thông tin về các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân.
Advisor: Lê Ngọc Hùng, Lưu Hồng Minh
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 222 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA _ Quynh Hanh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,27 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT (T.Viet) _ Quynh Hanh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 364,71 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PHẠM VÕ QUỲNH HẠNH-TTLA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 10,24 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.