Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54953
Title: Hiệp định về sở hữu trí tuệ của WTO và các vấn đề pháp lý và thực tiễn đặt ra cho Việt Nam
Authors: Phạm Đình Chướng
Keywords: Hiệp định
Sở hữu trí tuệ
WTO
Pháp lý
Việt Nam
Abstract: Bài viết trình bày nội dung Hiệp định về sở hữu trí tuệ của Tổ chức Thương mại thế giới và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam khi tham gia Hiệp định này.
Issue Date: 2006
Type: Bài trích
Extent: 39 trang.pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Sở hữu trí tuệ
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Hiep dinh ve so huu tri tue cua WTO.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 545,17 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.