Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54961
Title: Quốc hội với việc gia nhập WTO
Authors: Nguyễn Sĩ Dũng
Keywords: Quốc hội
Gia nhập
WTO
Abstract: Bài viết đề cập đến các nội dung về Quốc hội với việc gia nhập WTO.
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 8 slide, pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyen Si Dung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,41 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.