Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54979
Title: Cơ cấu tổ chức các ủy ban của Quốc hội - Thực trạng và giải pháp
Authors: Nguyễn Văn Thuận
Keywords: Cơ cấu tổ chức
Uỷ ban của Quốc hội
Ủy ban
Quốc hội
Abstract: Bài viết trình bày các bộ phận cấu thành của Quốc hội, các Uỷ ban của Quốc hội và vị trí, vai trò quan trọng của các Ủy ban trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội nước ta.
Issue Date: 2006
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Co cau to chuc cac uy ban cua Quoc hoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 55,02 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.