Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54994
Title: Đánh giá chính sách cán bộ, công chức cấp xã ở Việt Nam hiện nay
Authors: Lương Mạnh Sơn
Keywords: Chính sách cán bộ
Công chức
Cán bộ, công chức cấp xã
Việt Nam
Abstract: Luận án tập trung vào xem xét đánh giá những nội dung chính sách đối với CBCCCX, như: chính sách tuyển dụng; sử dụng; đào tạo, bồi dưỡng; đánh giá CBCC; những đãi ngộ về vật chất và tinh thần; khen thưởng, kỷ luật; và hưu trí đối với CBCCCX. Luận án nghiên cứu đánh giá chính sách đối với CBCCCX trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp xã.
Advisor: Đỗ Phú Hải
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 186 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA LuongManhSon.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,52 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT LuongManhSon.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 696,53 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT Eng LuongManhSon.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 582,52 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trichyeu_LuongManhSon.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,79 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.