Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55000
Title: Xu hướng đổi mới Quốc hội nước ta và những tác động đến hệ thống ủy ban của Quốc hội - góc nhìn của một cựu đại biểu
Authors: Nguyễn Thái Phúc
Keywords: Đổi mới
Quốc hội
Hệ thống ủy ban
Cựu đại biểu
Abstract: Nội dung đề cập đến những vấn đề về xu hướng đổi mới Quốc hội nước ta và những tác động đến hệ thống ủy ban của Quốc hội.
Issue Date: 2006
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 7 trang, pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Xu huong doi moi QH, tac dong den he thong uy ban QH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 51,97 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.