Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55011
Title: Nghiên cứu tri nhận biểu thức từ vựng về chuyển động trong tiếng Anh và Tiếng Việt
Other Titles: A cognitive study of lexical expressions denoting motion in English and Vietnamese
Authors: Lý Ngọc Toàn
Keywords: Ngôn ngữ học tri nhận
Việt Nam
Cognitive
Denoting motion
Từ vựng
Biểu thức
Abstract: Luận án có đóng góp tốt cho hệ thống các nghiên cứu ngôn ngữ học theo đường hướng ngôn ngữ học tri nhận – một lĩnh vực đang phát triển mạnh ở Việt Nam. Luận án có đóng góp cho việc nghiên cứu đặc tính ngôn ngữ của động từ nhìn từ việc phân tích sự hội ngữ của các thành phần ngữ nghĩa. Luận án được tiến hành bài bản, với khung lý thuyết tri nhận làm cơ sở cho các phân tích so sánh đối chiếu, vì vậy có ý nghĩa khoa học cao.
Advisor: Lưu Quý Khương
Type: Luận án
Extent: 250 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: en
Right: Trường Đại học ngoại ngữ
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
 • TOÀN VĂN LUẬN ÁN TIẾN SĨ - LÝ NGỌC TOÀN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 9,29 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • BẢN TÓM TẮT LATS LÝ NGỌC TOÀN - TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 445,32 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • BẢN TÓM TẮT LATS LÝ NGỌC TOÀN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 501,4 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.