Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55024
Title: Quản lý đội ngũ tổ trưởng chuyên môn các trường tiểu học khu vực đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Lê Văn Dũng
Keywords: Trường tiểu học
Đồng bằng Sông Cửu Long
Tiểu học
Quản lý
Abstract: Luận án khảo sát đánh giá thực trạng ĐNTTCM và QLĐNTTCM ở trường tiểu học khu vực ĐBSCL, chỉ ra được những kết quả và tồn tại, những bất cập. ĐNTTCM các trường tiểu học khu vực ĐBSCL đủ về số lượng; cân đối về cơ cấu; phẩm chất, năng lực ở mức xếp loại khá. QLĐNTTCM đã được các cấp quan tâm thực hiện thường xuyên nhưng kết quả thực hiện ở mức trung bình. Công tác QLĐNTTCM còn tồn tại một số hạn chế như: Hoạt động dự kiến nguồn lực thực hiện quy hoạch còn gặp khó khăn; Việc tuyển chọn và bổ nhiệm cần xem xét yếu tố hoàn cảnh và nguyện vọng của ĐNTTCM; Chưa có bộ tiêu chí đánh giá phẩm chất, năng lực của TTCM; Việc đánh giá chưa có liên hệ chặt chẽ giữa CBQL và TTCM, GV; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cần đổi mới nội dung, hình thức; chế độ khen thưởng tạo môi trường làm việc cho ĐNTTCM chưa thuận lợi.
Advisor: Hoàng Thị Nhị Hà, Phan Minh Tiến
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 198 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUẬN ÁN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,75 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TẮT LA TIẾNG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 487,81 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT đóng góp mới TIẾNG VIỆT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 205,55 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT đóng góp mới TIẾNG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 110,5 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.