Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55026
Title: Kiểm soát quyền lực nhà nước thông qua hoạt động chất vấn của đại biểu Quốc hội ở Việt Nam hiện nay
Authors: Vũ Thị Hồng Trang
Keywords: Quyền lực nhà nước
Kiểm soát quyền lực nhà nước
Chất vấn
Việt Nam
Đại biểu Quốc hội
Abstract: Luận án phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát quyền lực nhà nước thông qua hoạt động chất vấn của đại biểu Quốc hội ở Việt Nam hiện nay, chỉ ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập. Đề xuất một số quan điểm và giải pháp trên phương diện lý luận và thực tiễn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm soát quyền lực nhà nước thông qua hoạt động chất vấn của đại biểu Quốc hội ở Việt Nam hiện nay
Advisor: Phan Xuân Sơn
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 169 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA. Vu Thi Hong Trang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,46 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TTLA tieng Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 450,28 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • VŨ THỊ HỒNG TRANG-TTLA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,23 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.