Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55029
Title: Giáo dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam từ năm 1957 đến năm 1975
Authors: Phạm Ngọc Bảo Liêm
Keywords: Giáo dục đại học
Miền Nam Việt Nam
Giáo dục đại học tư thục
Giáo dục
Đại học tư thục
Đại học
Abstract: Luận án “Giáo dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam từ năm 1957 đến năm 1975” hoàn thành có đóng góp quan trọng trong việc hệ thống hóa nguồn tư liệu về lịch sử giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975, giáo dục đại học nói chung ở miền Nam dưới thời Việt Nam Cộng hòa. Kết quả của luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo, phục vụ việc nghiên cứu và giảng dạy lịch sử giáo dục Việt Nam; là nguồn tài liệu tham khảo trong việc hoạch định chính sách về giáo dục đại học tư thục.
Advisor: Trần Đức Cường, Nguyễn Văn Đăng
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 24 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Khoa học, Đại học Huế
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
 • PNBLIEM - Tom tat tieng Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 529,86 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PNBLIEM - Tom tat tieng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 429,63 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.