Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55033
Title: Câu hỏi đọc hiểu văn bản tự sự cho học sinh trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực
Authors: Nguyễn Thị Ngọc Thúy
Keywords: Học sinh trung học phổ thông
Đọc hiểu văn bản
Năng lực
Phát triển năng lực
Abstract: Hệ thống hóa một số nguyên tắc thiết kế câu hỏi đọc hiểu văn bản tự sự cho học sinh trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực; đề xuất hệ thống câu hỏi đọc hiểu văn bản tự sự theo hướng phát triển năng lực; Đề xuất một số cách thức sử dụng hệ thống câu hỏi đọc hiểu văn bản tự sự trong thực tế dạy học ở trường phổ thông hiện nay.
Advisor: Hoàng Hòa Bình, Bùi Mạnh Hùng
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 274 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luan an Nguyen Thi Ngoc Thuy.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,76 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat tieng Viet_Ngoc Thuy.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 526,91 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat tieng Anh_Ngoc Thuy.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 473,56 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trich yeu LA_Ngoc Thuy.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 358,25 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thong tin LA_Ngoc Thuy.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 355,74 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.