Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55035
Title: Dạy học thực hành kỹ thuật theo hướng phát triển kỹ năng làm việc hợp tác cho sinh viên sư phạm
Authors: Nguyễn Trung Kiên
Keywords: Thực hành kỹ thuật
Phát triển kỹ năng
Sinh viên sư phạm
Sinh viên
Sư phạm
Abstract: Căn cứ trên cơ sở lý luận và thực tiễn dạy học thực hành kỹ thuật theo hướng phát triển kỹ năng làm việc hợp tác, luận án đã đề xuất 5 biện pháp trong dạy học thực hành kỹ thuật, có thể sử dụng linh hoạt, hợp lý trong hoạt động dạy học các môn thực hành kỹ thuật nói chung. Luận án cũng đã xây dựng định hướng dạy học học phần Thực hành điện cơ bản ứng dụng các biện pháp này. Kết quả kiểm nghiệm đánh giá đã khẳng định tính khoa học, có khả năng triển khai vào thực tiễn của các biện pháp, nâng cao cả chất lượng dạy học và phát triển kỹ năng làm việc hợp tác cho sinh viên.
Advisor: Lê Hồng Sơn, Đặng Thành Hưng
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 208 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Sư phạm Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toàn văn luận án NTK 02-2020.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat LA NTK - Tieng Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 465,25 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat LA NTK - Tieng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 368,74 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thong tin nhung diem moi cua LA NTK.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 202,81 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.