Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55039
Title: Truyện ngắn nữ Việt Nam 2000 – 2015 từ góc nhìn phê bình văn học nữ quyền
Authors: Lê Thị Thành Xuân
Keywords: Truyện ngắn
Truyền ngắn nữ Việt Nam
Nữ quyền
Phê bình văn học nữ quyền
Văn học nữ quyền
Abstract: Luận án đã nghiên cứu thực tiễn sáng tác truyện ngắn của các nhà văn nữ, đặc biệt là trong giai đoạn từ 2000 – 2015 để thấy được sự cách tân trong việc thể hiện nội dung và hình thức tác phẩm. Qua đó, chỉ ra những đóng góp nổi bật của các nhà văn nữ Việt Nam trong việc phát huy và phát triển dòng văn học nữ quyền đã hiện diện từ trước đến nay. Luận án đã chỉ ra được các yếu tố đặc trưng thi pháp của truyện ngắn như hình thức tự thuật cùng hệ thống diễn ngôn mang ý thức giới đã tạo nên sự sinh động, đa dạng trong lối viết nữ.
Advisor: Hồ Thế Hà
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 161 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Khoa học xã hội, Đại học Huế
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUAN AN THANH XUAN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,67 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT LUAN AN TIENG VIET.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 792,29 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT LUAN AN TIENG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 665,35 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TRICH YEU TIENG VIET.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 283,82 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TRICH YEU TIENG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 115 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • DONG GOP LUAN AN TIENG VIET - ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 464,95 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.