Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55042
Title: Quá trình phát triển kinh tế, xã hội của Cộng hòa Liên bang Đức (1990–2015)
Authors: Nguyễn Thị Nga
Keywords: Phát triển kinh tế
Phát triển kinh tế - xã hội
Cộng hòa Liên Bang Đức
Abstract: Luận án nghiên cứu về quá trình phát triển kinh tế, xã hội của CHLB Đức từ năm 1990 đến năm 2015. Cụ thể, đối với quá trình phát triển kinh tế, luận án sẽ tập trung phân tích tốc độ tăng trưởng, cơ cấu, xu thế hội nhập kinh tế bên trong và bên ngoài của Đức; đối với quá trình phát triển xã hội, luận án sẽ nghiên cứu về cấu trúc xã hội, tình hình dân số, giáo dục, khoa học và văn hóa; đặc biệt là thị trường lao động việc làm và an sinh xã hội của Đức. Nguyên nhân, luận án lựa chọn các lĩnh vực kinh tế, xã hội đó là vì đó chính là những biểu hiện nổi bật làm rõ được bức tranh kinh tế, xã hội của Đức những năm 1990 - 2015. Ngoài ra, các lĩnh vực đó còn thể hiện những đặc trưng trong mô hình phát triển kinh tế, xã hội của Đức
Advisor: Đào Tuấn Thành, Trần Thị Vinh
Date Acquired: 2020-05-07
Type: Luận án
Extent: 203 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học sư phạm Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
 • NguyenNga - Toàn văn Luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,95 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • NguyenNga - Tóm tắt Luận án tiếng Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,3 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • NguyenNga - Tóm tắt Luận án tiếng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 835,79 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.