Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55045
Title: Phỏng vấn thứ trưởng Bộ tư pháp Đặng Hoàng Oanh về định hướng và giải pháp phát triển Học viện Tư pháp trong thời gian tới
Keywords: Phỏng vấn
Thứ trưởng
Bộ Tư pháp
Đặng Hoàng Oanh
Học viện Tư pháp
Abstract: Ngày 15 tháng 01 năm 2019, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Học viện Tư pháp, Phóng viên Tạp chí Nghề luật - Học viện Tư pháp pháp đã có buổi phỏng vấn đồng chí Đặng Hoàng Oanh - Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp về định hướng và giải pháp phát triển Học viện Tư pháp trong thời gian tới.
Issue Date: 2019-01
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, tr3-5, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 1/2019
Language: vi
Is Part Of: Tạp chí Nghề luật số 1/2019
Right: Học viện Tư pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngheluat1.19-B1PhvanthutruongDHOanh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,79 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.