Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55047
Title: Nâng cao nhận thức về xây dựng đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong các cơ quan, tổ chức nội chính góp phần phòng, chống tham nhũng
Authors: Trương Hồng Hải
Keywords: Công vụ
Đạo đức công vụ
Đạo đức nghề nghiệp
Nội chính
Phòng, chống tham nhũng
Tham nhũng
Abstract: Nâng cao nhận thức về xây dựng đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp là yêu cầu khách quan và cấp thiết góp phần tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động nghề nghiệp trong các cơ quan, tổ chức nội chính đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống tham nhũng ờ nước ta hiện nay. Bài viết phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất các giải pháp cho vấn đề này.
Issue Date: 2019-01
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 1/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Tư pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngheluat1.19-B3Daoduccongvunghenghiep-cqnoichinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,79 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.