Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55051
Title: Trung ương Cục miền Nam lãnh đạo công tác binh vận từ năm 1969 đến năm 1975
Authors: Nguyễn Khắc Trai
Keywords: Công tác binh vận
Trung ương Cục miền Nam
Miền Nam
Binh vận
Abstract: Luận án đã phân tích, làm rõ chủ trương của Trung ương Cục miền Nam về công tác binh vận từ năm 1969 đến năm 1975, trên các nội dung chủ yếu như: Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp; đồng thời, trình bày có hệ thống quá trình Trung ương Cục miền Nam chỉ đạo công tác binh vận (1969 - 1975) trên các mặt: Xây dựng lực lượng binh vận; xây dựng cơ sở và hoạt động nội tuyến; binh vận kết hợp với tiến công quân sự, đấu tranh chính trị và đấu tranh ngoại giao; thực hiện chính sách binh vận.
Advisor: Nguyễn Xuân Tú
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 186 trang;; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUAN AN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,3 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT TIENG VIET.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,02 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT TIENG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 581,56 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • THONG TIN MANG TIENG VIET.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 369,04 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • THONG TIN MANG TIENG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 184,64 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.