Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55052
Title: Phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội
Authors: Ngô Thị Diệp Lan
Keywords: Phân cấp quản lý
Giáo dục phổ thông
Thành phố Hà Nội
Quản lý nhà nước
Abstract: Luận án đã phân tích thực trạng phân cấp quản lý nhà nước về GDPT trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Tuy đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo ra sự chuyển biến bước đầu trong công tác quản lý nhà nước về GDPT, nhưng phân cấp quản lý nhà nước về GDPTtrên địa bàn Thành phố vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Các hạn chế này tập trung trong ba lĩnh vực chủ chốt: (i) bộ máy, nhân sự; (ii) cơ sở vật chất và tài chính; (iii) chuyên môn (bao gồm lập kế hoạch phát triển giáo dục phổ thông, xây dựng nội dung, chương trình và đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông).
Advisor: Đặng Khắc Ánh, Trương Quốc Chính
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 185 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Hành chính quốc gia
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toàn văn luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,36 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 365,79 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 315,99 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trích yếu luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 102,14 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang Thông tin mới.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 103,95 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.