Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55055
Title: Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Mỹ Đức (Hà Tây) từ năm 1991 đến năm 2008.
Authors: Phan Thị Lệ Dung
Keywords: Mỹ Đức
Chuyển biến
Kinh tế
Hà Tây
Xã hội
Abstract: Luận án làm rõ những thành tựu, hạn chế, lý giải nguyên nhân của những thành tựu, hạn chế của sự phát triển kinh tế, xã hội huyện Mỹ Đức (1991 - 2008). Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần tổng kết thực tiễn thực hiện đường lối đổi mới toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam trên lĩnh vực kinh tế, xã hội. Luận án là tài liệu tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách kinh tế, xã hội ở địa phương, tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, biên soạn, giảng dạy các ngành khoa học có liên quan tại địa phương.
Advisor: Nguyễn Văn Am
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 220 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học sư phạm Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUẬN ÁN - Dung, LHĐ.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 15,06 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • tóm tắt anh việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 645,14 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 11Thông tin tom tat luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 223,57 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.