Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55060
Title: Công tác tư tưởng của Thành uỷ Hải Phòng hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn Đình Hoàng
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Công tác tư tưởng
Thành ủy Hải Phòng
Tư tưởng
Thành ủy
Hải Phòng
Abstract: Luận án tập trung nghiên cứu công tác tư tưởng của Thành ủy Hải Phòng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong đó, nghiên cứu làm rõ khái niệm, nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng; công tác tư tưởng của Thành ủy Hải Phòng và định hướng giải pháp công tác tư tưởng của Thành ủy Hải Phòng theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Advisor: Bùi Đình Phong
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 224 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
 • LATS Ho Chi Minh Hoc - Nguyen Dinh Hoang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,27 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat (Tieng Viet) - Nguyen Dinh Hoang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 276,58 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thông tin của Nguyễn Đình Hoàng.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,96 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.