Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55083
Title: Nghiên cứu giải pháp phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng 2030
Authors: Võ Quốc Thắng
Keywords: Thể thao thành tích cao
Thể thao
Bình Phước
Giai đoạn 2016 - 2020
Thành tích cao
Abstract: Luận án đã đánh giá được thực trạng hoạt động thể thao thành tích cao (TTTTC) của tỉnh Bình Phước trong giai đoạn 2010-2015. Luận án đã xây dựng được 06 nhóm giải pháp góp phần phát triển TTTTC từ năm 2016-2020, định hướng đến năm 2030 tại tỉnh Bình Phước với 24 giải pháp thực hiện trong thực tiễn tại địa phương. Nhóm giải pháp nâng cao nhận thức tư tưởng về phát triển TTTTC tại tỉnh Bình Phước bao gồm 3 giải pháp; Nhóm giải pháp đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý nhà nước đối với phát triển TTTTC bao gồm 5 giải pháp; Nhóm giải pháp phát huy vai trò của các liên đoàn, hiệp hội thể thao của tỉnh để phát triển TTTTC bao gồm 2 giải pháp; Nhóm giải pháp tăng cường phát triển nguồn nhân lực TTTTC bao gồm 4 giải pháp; Nhóm giải pháp tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật phát triển TTTTC bao gồm 4 giải pháp; Nhóm giải pháp nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ thể dục thể thao và tăng cường hợp tác về TTTTC bao gồm 5 giải pháp.
Advisor: Lê Quý Phượng
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 175 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Thể dục, thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toan van LATS Vo Quoc Thang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,63 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat LATS Vo Quoc Thang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,47 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang thong tin LATS Vo Quoc Thang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 397,04 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.