Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55097
Title: Thực trạng bệnh về mắt và công tác chăm sóc mắt ở người cao tuổi và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại hai huyện Hoành Bồ và Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh
Authors: Nguyễn Văn Trọng
Keywords: Bệnh về mắt
Chăm sóc mắt
Người cao tuổi
Hoành Bồ
Quảng Ninh
Tiên Yên
Abstract: Lần đầu tiên có một nghiên cứu kết hợp giữa can thiệp cộng đồng phòng chống bệnh mắt ở người cao tuổi (thông qua thành lập Ban chỉ đạo, truyền thông giáo dục sức khỏe cho người dân) và can thiệp lâm sàng (đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ y tế chuyên ngành mắt, cung cấp trang thiết bị cho tuyến y tế cơ sở và mổ thay thủy tinh thể bị đục cho đối tượng). Kết quả nghiên cứu của đề tài đã cung cấp những thông tin có giá trị về thực trạng bệnh mắt và công tác chăm sóc mắt ở người cao tuổi thuộc khu vực miền núi phí Bắc, đồng thời chứng minh tính hiệu quả của một số biện pháp dự phòng cấp độ 1 và cấp độ 2 đối với bệnh tật về mắt ở người cao tuổi với một cỡ mẫu lớn tại địa bàn nghiên cứu; là cơ sở để nhân rộng ra các khu vực khác.
Advisor: Lương Xuân Hiến, Hoàng Năng Trọng
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 167 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Y dược Thái Bình
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1 Luan an Trong 13-4.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,3 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2 Tom tat luan an TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 420,18 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3 Tom tat luan an TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 192,42 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4 Dong gop moi TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 126,66 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5 Dong gop moi TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 12,15 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.