Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55098
Title: Đặc điểm Dịch tễ của Bệnh sốt xuất huyết Dengue tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai từ năm 2008 - 2012 và kết quả của một số giải pháp can thiệp
Authors: Trần Minh Hòa
Keywords: Dịch tễ
Bệnh sốt xuất huyết Dengue
Bệnh sốt xuất huyết
Long Thành
Đồng Nai
Sốt xuất huyết
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện qua 2 giai đoạn: giai đoạn 1, thực hiện nghiên cứu ngang, mô tả đặc điểm dịch tễ sốt xuất huyết Dengue; giai đoạn 2, thực hiện nghiên cứu can thiệp cộng đồng, so sánh trước-sau, có nhóm đối chứng, đánh giá hiệu quả can thiệp. Nghiên cứu đã xây dựng giải pháp can thiệp cộng đồng phòng chống sốt xuất huyết ở ở các xã vùng ven các khu công nghiệp ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Cách tiếp cận trong nghiên cứu can thiệp là “can thiệp truyền thông tác động hành vi - COMBI” thông qua học sinh, chủ nhà trọ. Kết quả nghiên cứu cho thấy COMBI có hiệu quả cao cả về thay đổi hiểu biết, thực hành phòng chống sốt xuất huyết, giảm các chỉ số côn trùng và đặc biệt giảm tỷ lệ mắc sốt xuất huyết Dengue.
Advisor: Đinh Thanh Huề, Nguyễn Đình Sơn
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 179 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Y dược
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1.LUAN AN NCS HOA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 6,47 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2.tom tat luan an tieng Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3.nhung dong gop moi cua luan an.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 851,61 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.