Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55103
Title: Các mối quan hệ pháp lý của công ty hợp danh theo luật Doanh nghiệp năm 2014
Authors: Nguyễn Vĩnh Hưng
Keywords: Hợp danh
Công ty hợp danh
Luật Doanh nghiệp
Năm 2014
Abstract: Khác với hầu hết các loại hình công ty phổ biển hiện nay, công ty hợp danh trong Luật Doanh nghiệp (LDN) năm 2014, tồn tại hai loại hình thành viên khác nhau về tư cách pháp lý. Mặt khác, trong quá trình tiến hành các hoạt động của công ty, mọi loại hình thành viên lại giữ vị trí và vai trò rất khác nhau. Bài viết nghiên cứu vấn đề liên quan đến các mối quan hệ trong công ty hợp danh, để từ đó, tìm những hạn chế, bất cập trong các quy định của công ty này và đề xuất một sổ kiến nghị.
Issue Date: 2019-01
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 1-2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Tư pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngheluat1.19-B12Ctyhopdoanh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,71 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.