Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55107
Title: Quyền và nghĩa vụ sử dụng đất của cá nhân, hộ gia đình theo quy định của Luật Đất đai năm 2013
Authors: Nguyễn Phúc Thiện
Keywords: Quyền
Cá nhân
Sử dụng đất
Hộ gia đình
Luật đất đai
Năm 2013
Abstract: Ở nước ta, đất đai thuộc sở hữu toàn dân mà Nhà nước là đại diện chủ sở hữu. Đây là một vấn đề cố tình nguyên tắc. Nhà nước là chủ sở hữu duy nhất đối với đất đai. Do đó, để dung hòa nhu cầu và lợi ích của cá nhân hộ gia đình hoặc các chủ thể với Nhà nước, Nhà nước bắt buộc phải trao quyền sử dụng đất cho cá nhân, gia đình hoặc các chủ thể khác đáp ứng nhu cầu về nhà ở của hộ gia đình, trong xã hội. Quyền sử dụng đất ở, cũng như quyền sử dụng các loại đất khác ở nước ta đã ra trong bối cảnh như vậy. Bài viết phân tích các quy định pháp luật đất đai hiện hành quỵ định về quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở, phát hiện ra các điểm còn bất cập, hạn chế trong quá trình thực hiện để kiến nghị, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013.
Issue Date: 2019-03
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 1-2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Tư pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngheluat3.19-B1.1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,7 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.