Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55109
Title: Nghiên cứu đa dạng sinh học và biện pháp bảo tồn côn trùng thuộc bộ Cánh cứng (Coleoptera) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa
Authors: Phạm Hữu Hùng
Keywords: Đa dạng sinh học
Bảo tồn
Bộ cánh cứng
Côn trùng
Khu bảo tồn thiên nhiên
Thanh Hóa
Pù Luông
Abstract: Luận án cung cấp các dẫn liệu mới, có hệ thống về thành phần, tính đa dạng sinh học của bộ Cánh cứng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Đồng thời lần đầu tiên cung cấp thông tin khoa học về đặc điểm sinh học, sinh thái học của một số loài có giá trị bảo tồn, làm cơ sở khoa học đề xuất các biện pháp kỹ thuật trong công tác bảo tồn và phát triển bền vững các loài cánh cứng có giá trị bảo tồn. Bổ sung thông tin làm cơ sở khoa học cho việc lập quy hoạch, kế hoạch bảo tồn, quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên sinh vật nói chung, bộ cánh cứng nói riêng. Các biện pháp bảo tồn và phát triển những loài cánh cứng do luận án đề xuất là những chỉ dẫn cụ thể giúp Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông thực hiện các hoạt động quản lý bảo tồn đa dạng sinh học ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.
Advisor: Nguyễn Thế Nhã, Lê Văn Ninh
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 206 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Lâm nghiệp
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • LuanAn (ncs.PhamHuuHung_DHLN) .pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 7,18 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TomTatLuanAn-TiengViệt (ncsPhamHuuHung_DHLN).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 911,28 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TomTatLuanAn-TiengAnh (ncs.PhamHuuHung_DHLN)..pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 784,73 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TrichYeuLuanAn-Viet-Anh (ncs.PhamHuuHung_DHLN)..pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 15,45 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TrangThongTinDongGopMoi-Việt-Anh (ncs.PhamHuuHung_DHLN).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 301,78 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.