Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55111
Title: Nghiên cứu phương pháp tìm kiếm ngữ nghĩa sử dụng Ontology và ứng dụng xây dựng hệ thống tra cứu tìm kiếm văn bản mẫu bệnh
Authors: Nguyễn Hồng Sơn
Keywords: Tìm kiếm ngữ nghĩa
Ontology
Hệ thống tra cứu
Văn bản mẫu bệnh
Abstract: Luận án đã nghiên cứu các phương pháp xây dựng một hệ thống tìm kiếm ngữ nghĩa và ứng dụng xây dựng Hệ thống tìm kiếm ngữ nghĩa thông tin bệnh. Hệ thống này mang lại hiệu quả cho việc tìm kiếm thông tin về bệnh khi ban đầu chưa có đầy đủ thông tin đầu vào. Quá trình tương tác giữa người dùng và Hệ thống dựa trên luật kết hợp mang lại hiệu quả cao trong quá trình suy diễn hơn so với việc tìm kiếm dựa trên luật kết hợp truyền thống.
Advisor: Dương Trọng Hải, Hoa Tất Thắng
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 115 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Kỹ thuật quân sự
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1. NguyenHongSon_LATScapHocvien_toanvan.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,19 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2. NguyenHongSon_LATScapHocvien_tomtat.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 727,82 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3. NguyenHongSon_LATScapHocvien_donggopmoi_tiengViet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 277,35 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4. NguyenHongSon_LATScapHocvien_donggopmoi_tiengAnh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 74,32 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.