Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55112
Title: Nghiên cứu thành phần loài thực vật có chứa tinh dầu ở Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Authors: Lê Duy Linh
Keywords: Thực vật
Thực vật có chứa dầu
Vườn Quốc gia
Hà Tĩnh
Vũ Quang
Abstract: Luận án đã xác định được 366 loài, 145 chi và 45 họ thuộc 02 ngành thực vật bậc cao có mạch là Ngọc lan (Magnoliophyta) và Thông (Pinophyta). Xác định được 22 loài có nguy cấp, nguy cơ tuyệt chủng, trong Sách Đỏ Việt Nam (2007). Trong đó, rất nguy cấp CR (02 loài); Sẽ nguy cấp VU (16 loài); Nguy cấp EN (04) loài. Theo nghi định 06/2019 xác định được 12 loài có tên trong phụ lục II. Xác định hàm lượng và phân tích thành phần hóa học tinh dầu của 30 mẫu (lá, thân (thân giả, thân rễ), cành, quả) thuộc 17 loài của 3 họ thực vật có tinh dầu là: Long não (Lauraceae), Ngọc lan (Magnoliaceae), Gừng (Zingiberaceae).
Advisor: Phạm Hồng Ban, Trần Minh Hợi
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 217 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Vinh
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1. Luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 9,05 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2a. Tóm tắt Luận án (Tiếng Việt).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 497,48 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2b. Tóm tắt Luận án (Tiếng Anh).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 393,97 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3b. Trích yếu Luận án (Tiếng Anh).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 165,05 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4a. Thông tin điểm mới của Luận án (Tiếng Việt).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 112,51 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4c. Thông tin điểm mới của Luận án (Tiếng Anh).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 12,54 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.