Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55120
Title: Tòa án thành phố NT trả lại đơn khởi kiện vụ án dân sự có đúng không
Authors: Chu Thị Thanh Hương
Keywords: Tòa án
Đơn khởi kiện
Vụ án dân sự
Abstract: Khởi kiện vụ án dân sự là một trong nhũng quyền cơ bản của cá nhân, cơ quan, tổ chức và được pháp luật quy định. Song việc khởi kiện vụ án dân sự của cá nhân, cơ quan, tổ chức chỉ được Tòa án thụ lý, giải quyết khi đáp ứng đủ các điều kiện do pháp luật quy định. Trong thời gian qua, các vụ án dân sự đã được Tòa án nhân dân thụ lý giải quyết kịp thời, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của các chủ thể quan hệ pháp luật. Tuy nhiên, có Tòa án vẫn còn có sai sót trong việc đánh giá điều kiện thụ lý vụ án dân sự. Trong bài viết này, tác giả bình luận đổi với một vụ việc cụ thể từ thực tiễn thụ lý vụ án dân sự của Tòa án.
Issue Date: 2019-05
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 05-2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngheluat5.19-B12.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,36 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.