Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55131
Title: Hợp tác quốc tế về đào tạo nghề luật sư tại Việt Nam - Nhìn lại và hướng tới
Authors: Lê Lan Chi
Keywords: Hợp tác quốc tế
Nghề luật sư
Việt Nam
Yếu tố nước ngoài
Abstract: Hợp tác quốc tế là kênh huy động nguồn lực bên ngoài quan trọng để nâng cao năng lực đào tạo nghề luật sư. Bài viết đánh giá các hình thức, quá trình và kết quả hợp tác quốc tế về nghề luật sư ở Việt Nam trong 20 năm qua và xác định bối cảnh định hướng hợp tác quốc tế đào tạo luật sư trong thời gian tới để góp phần giúp cơ sở đào tạo và các cơ quan, tổ chức hữu quan có những dự liệu và chuẩn bị cho một giai đoạn mới về đào tạo loại hình nghề luật quan trọng này trước thềm thời điểm cột mốc năm 2020 đang tới rất gần.
Issue Date: 2019-09-13
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề Luật - Số chuyên đề - Khoa đào tạo Luật sư, Học viện Tư pháp
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Tư pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngheluat.CD-B7.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,53 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.