Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55142
Title: Nghiên cứu năng lực cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp logistics Việt Nam tại vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
Authors: Lâm Tuấn Hưng
Keywords: Cung ứng dịch vụ
Doanh nghiệp logistics
Việt Nam
Vùng kinh tế trọng điểm
Bắc bộ
Logistics
Abstract: Luận án nhận diện các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến năng lực cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp logistics tại vùng KTTĐBB; đề xuất 05 nhóm giải pháp nhằm nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp logistics Việt Nam tại vùng KTTĐBB, bao gồm: (1) nhóm giải pháp nâng cao năng lực nhận biết và đáp ứng nhu cầu khách hàng; (2) nhóm giải pháp nâng cao năng lực tác nghiệp; (3) nhóm giải pháp nâng cao năng lực quản lý thông tin; (4) nhóm giải pháp nâng cao năng lực tích hợp và kết nối; (5) các giải pháp khác. Để các giải pháp đề ra khả thi, luận án cũng đề xuất các kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước, Bộ ngành TW, UBND các tỉnh thuộc vùng KTTĐBB, Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam.
Advisor: Lê Trịnh Minh Châu, Lục Thị Thu Hường
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 231 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Viện Chiến Chính sách Công Thương
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luận án bản toàn văn. 12.5.2020.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,59 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Bản tóm tắt Tiếng Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 787,1 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Bản tóm tắt Tiếng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 640,35 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Kết luận điểm mới Tiếng Việt - .pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 119,95 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Kết luận điểm mới luận án - Tiếng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 69,6 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.