Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55145
Title: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí và giá thành tại các công ty xây dựng công trình thủy lợi ở Việt Nam
Authors: Đào Thúy Hằng
Keywords: Kế toán
Quản trị chi phí
Giá thành
Công ty xây dựng công trình thủy lợi
Việt Nam
Abstract: Luận án đã hệ thống những cơ sở lí luận khoa học về kế toán quản trị chi phí và giá thành trong các doanh nghiệp xây dựng, đặc điểm hoạt động xây lắp, ảnh hưởng của các đặc điểm này đến kế toán quản trị chi phí và giá thành trong doanh nghiệp. Luận án cũng hệ thống những nội dung của kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp xây lắp từ phân loại chi phí, xây dựng định mức và lập dự toán, tập hợp, tính toán phân bổ chi phí cho các đối tượng tính giá, Kiểm soát chi phí và kế toán trách nhiệm, các phương pháp xác định chi phí, phân tích chi phí nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho việc ra quyết định, lập báo cáo KTQT chi phí SX và giá thành theo hướng vận dụng phương pháp chi phí mục tiêu.
Advisor: Phạm Thị Kim Vân, Phạm Tiến Hưng
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 291 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • Hang-LA dang Website.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,18 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 04-A5 Hang-tom tat o Cap HV 20-4.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 589,12 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 04-A5-Hang-Tom tat-tieng anh 20-4.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 365,38 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 04-KL moi.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 354,53 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 04-KL moi-tieng anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 13,26 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.