Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55158
Title: Một số bất cập của pháp luật bảo vệ môi trường về xử lý nước thải
Authors: Tạ Thị Thùy Trang
Keywords: Bảo vệ môi trường
Pháp luật bảo vệ môi trường
Xử lý nước thải
Nước thải
Abstract: Xã hội ngày càng phát triển thì lượng chất thải sinh hoạt, công nghiệp cũng tăng lên theo cấp số nhân. Lượng thải ngày càng nhiều nhưng các hệ thống xử lý tập trung không đủ để giải quyết làm ô nhiễm nghiêm trọng môi trường nước. Thực trạng trên đòi hỏi Nhà nước ta cần có những biện pháp thích hợp để hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về xử lý nước thải, từng bước giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường nước.
Issue Date: 2019-12
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 23 (399), tháng 12/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.so23.19.Phapluatbaovemoitruongvexulychatthai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 88,54 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.