Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55159
Title: Quyền im lặng của pháp nhân phạm tội trong tố tụng hình sự
Authors: Võ Minh Kỳ, Nguyễn Phương Anh
Keywords: Quyền im lặng
Pháp nhân
Tố tụng hình sự
Thể nhân
Abstract: Quyền im lặng là một quyền mới của người bị buộc tội trong tố tụng hình sự. Đặc biệt hơn, việc quy định quyền này cho một chủ thể mới là phạm nhân thương mại phạm tội cũng làm phát sinh một số vấn đề pháp lý cần phải làm rõ. Bài viết trước hết phân tích lý luận về quyền im lặng của thể nhân và quyền im lặng của pháp nhân; về việc quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong pháp luật hình sự và tố tụng hình sự; chỉ ra một số vấn đề pháp lý cần làm rõ về quyền im lặng của pháp nhân phạm tội và đưa ra một số gợi mở hoàn thiện
Issue Date: 2019-12
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 23 (399), tháng 12/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.so23.19.Quyenimlangcuaphapnhanphamtoitrongtotunghinhsu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 98,7 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.