Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55167
Title: Giải pháp điều khiển cung cấp tài nguyên cho hệ phân tán trong máy ảo dựa trên kỹ thuật mã mạng
Authors: Đặng Hùng Vĩ
Keywords: Điều khiển
Cung cấp tài nguyên
Hệ phân tán
Kỹ thuật mã mạng
Abstract: Luận án tập trung nghiên cứu, xây dựng bộ cung cấp tài nguyên truyền thông để trao đổi thông điệp giữa các máy chủ. Giải pháp nghiên cứu chính của luận án về lưu lượng thông tin và định tuyến trong mạng là mã mạng (Network Coding) nhằm tối ưu truyền multicast.
Advisor: Lê Văn Sơn, Nguyễn Xuân Huy
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 162 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Đà Nẵng
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luan an DHDN - DHVi.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 14,5 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat Luận án_vi-DHVi.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,35 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat Luận án_eng-DHVi.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,28 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trich yeu luan an - DHDN-DHVi.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 209,03 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Dong Gop Moi Luan An _vi-eng-DHVi.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 116,28 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.