Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55175
Title: Một số vấn đề về cơ cấu tổ chức của Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội
Authors: Hoàng Thị Lan
Keywords: Cơ cấu tổ chức
Thường trực Hội đồng dân tộc
Uỷ ban của Quốc hội
Quốc hội
Abstract: Sự thay đổi các quy định về cơ cấu tổ chức của Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong các văn bản pháp luật từ năm 2001 đến nay cho thấy còn một số vấn đề chưa được lý giải thấu đáo, dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất và gây lúng túng trong thực hiện. Xác định rõ tiêu chí phân biệt các chức danh của các thành viên, mối quan hệ giữa các thành viên trong Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội sẽ là các giải pháp cơ bản để hoàn thiện các quy định về cơ cấu tổ chức Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội hiện nay.
Issue Date: 2019-06
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 12 (388), tháng 6/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.13.19.CocautochuccuaThuongtrucHDDT,cacUBcuaQH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 62,62 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.