Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55182
Title: Bình luận quyết định của Hội đồng cạnh tranh về việc tập trung kinh tế của Grab Taxi
Authors: Phạm Hoài Huấn
Keywords: Hội đồng cạnh tranh
Kinh tế
Grab Taxi
Abstract: Giao dịch Grab mua lại hoạt động kinh doanh của Uber đầu năm 2018 đã gây nên những xáo trộn trong lĩnh vực vận chuyển hành khách bằng ô tô dưới 9 chỗ và mô tô. Đồng thời, nó cũng đặt ra câu hỏi liệu giao dịch này có phải là hành vi tập trung kinh tế theo quy định của pháp luật cạnh tranh Việt Nam hay không? Trên cơ sở đó, ngày 17/6/2019 Hội đồng Cạnh tranh đã có quyết định số 26/QĐ-HĐXL vậy, từ Quyết định số 26/QĐ -HĐXL nổi lên một số vấn đề pháp lý sau đây cần được làm rõ: có phải là hành vi tập trung kinh tế hay không. Bài viết bình luận về các vấn đề này
Issue Date: 2019-06
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 12 (388), tháng 6/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.12.19.QĐhoidongcanhtranhveviectaptrungkinhtecuaGraptaxi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 83,23 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.