Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55191
Title: Đánh bắt cá tại vùng biển chống lấn giữa Việt Nam và các quốc gia láng giềng dưới góc nhìn của Luật quốc tế
Authors: Nguyễn Thị Thu Trang, Hà Ngọc Hoàng
Keywords: Đánh bắt cá
Việt Nam
Quốc gia láng giềng
Luật Quốc tế
Vùng biển chồng lấn
Biển
Abstract: Việt Nam với bờ biển trải dài trên 3.260 km từ Bắc tới Nam có vùng biển đối diện với nhiều quốc gia. Giữa Việt Nam và một số quốc gia hình thành những chồng lấn về lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa và phát sinh tranh chấp về các yêu sách chủ quyền, quyền chủ quyền. Nhiều vùng chồng lấn giữa Việt Nam và các nước đang chờ được phân định như vùng đặc quyền kinh tế giữa Việt Nam và Indonesia, vùng nước lịch sử thuộc chế độ nội thủy chung của hai nước Việt Nam và Campuchia,... Nhằm thu hẹp và tiến đến giải quyết tranh chấp, cơ chế giải quyết tranh chấp của Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển quốc tế năm 1982 các quốc gia tạm thời gác tranh chấp hướng tới những lợi ích về tài nguyên nhằm phát triển kinh tế. Bài viết trình bày khung pháp lý về nghề cá tại các vùng biển đang có tranh chấp theo Công ước về Luật Biển năm1982; thực trạng đánh bắt cá tại các vùng biển chồng lấn giữa Việt Nam và các nước, đề ra những giải pháp cho các quốc gia có vùng biển chồng lấn nhằm mục đích khai thác hiệu quả tài nguyên cá.
Issue Date: 2019-06
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 12 (388), tháng 6/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.so15.19.DanhbatcataivungbienchonglangiuaVNvacacquocgialangghien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 89,21 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.