Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55193
Title: Nhu cầu thành lập Tòa sở hữu trí tuệ ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Văn Luật
Keywords: Tòa sở hữu trí tuệ
Việt Nam
Sở hữu trí tuệ
Tranh chấp về sở hữu trí tuệ
Abstract: Tòa sở hữu trí tuệ là một trong những tòa chuyên trách được nhiều quốc gia thành lập nhằm thụ lý và xét xử các tranh chấp về sở hữu trí tuệ. Hiện nay, tranh chấp về sở hữu trí tuệ ở Việt Nam ngày một nhiều và phức tạp, thực tiễn này đặt ra yêu cầu phải thành lập tòa án chuyên trách trong hệ thống Tòa án nhân dân nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các cá nhân và tổ chức. Đây là đòi hỏi khách quan trong quá trình cải cách tư pháp nói chung và hoàn thiện cơ chế pháp lý bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nói riêng ở Việt Nam hiện nay. Bài viết trình bày về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, thực tiễn giải quyết các tranh chấp sở hữu trí tuệ và xu thế hội nhập quốc tế đồng thời khắc phục kịp thời những bất cập trong xử lý các tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2019-08
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 15 (391), tháng 8/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.so15.19.NhucauthanhlaptoasohuutritueoVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 90,29 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.