Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55195
Title: Tiêu chí hạn chế quyền con người vì lý do trật tự công cộng trong pháp luật một số nước
Authors: Nguyễn Văn Quân
Keywords: Quyền con người
Trật tự công cộng
Giới hạn quyền
Abstract: Quyền con người có thể bị hạn chế trong một số trường hợp nhất định vì các lý do chính đáng, theo một trình tự thủ tục chặt chẽ. Một trong những lý do hạn chế quyền phổ biến trong pháp luật của các quốc gia là bảo vệ trật tự công cộng. Bài viết trình bày và phân tích tiêu chí hạn chế quyền con người vì lý do trật tự công cộng trong pháp luật một số nước.
Issue Date: 2019-07
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 14 (390), tháng 7/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.14.19.Tieuchihanchequyenconnguoivilydotrattucongcong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 79,46 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.