Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55200
Title: Một số ý kiến về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Authors: Nguyễn Minh Đoan
Keywords: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Quy phạm pháp luật
Abstract: Ban hành văn bản quy phạm pháp luật là việc làm thường xuyên, không thể thiếu của bất kỳ một nhà nước hiện đại nào khi coi văn bản quy phạm pháp luật là nguồn pháp luật chủ yếu. Văn bản quy phạm pháp luật được coi là hình thức thể hiện khoa học, chặt chẽ, chính xác, có nhiều ưu điểm nhất của pháp luật. Tuy nhiên, mỗi quốc gia khác nhau lại quy định việc ban hành chúng khác nhau và trong một quốc gia cũng thường tồn tại nhiều loại văn bản quy phạm pháp luật nên mỗi loại cũng có thủ tục ban hành khác nhau.
Issue Date: 2019-08
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 15 (391), tháng 8/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.so15.19.Ykienveluatbanhanhvanbanquyphampl.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 54,88 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.