Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55203
Title: Góp ý Dự thảo Luật thanh niên ( sửa đổi )
Authors: Nguyễn Mai Độ
Keywords: Thanh niên
Luật Thanh niên
Abstract: Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) đang được Quốc hội thảo luận cho ý kiến. Tuy nhiên, trong Dự thảo luật vẫn còn những hạn chế, bất cập cần được tiếp tục hoàn thiện, cụ thể: phương pháp tiếp cận thanh niên như là chủ thể quan hệ pháp luật; là đối tượng thụ hưởng chính sách; pháp luật về thanh niên; và là chủ thể thực hiện chinh sách, pháp luật về thanh niên; và quyền và nghĩa vụ của thanh niên.
Issue Date: 2019-08
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 16 (392), tháng 8/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.so16.19.GopyduthaoLuatThanhnien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 42,46 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.