Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55212
Title: Quản lý kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng khu nội đô lịch sử thành phố Hà Nội
Authors: Nguyễn Liên Hương
Keywords: Quản lý kiến trúc
Không gian công cộng
Nội đô lịch sử
Thành phố Hà Nội
Abstract: Luận án đề xuất bộ tiêu chí quản lý kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng khu nội đô lịch sử thành phố Hà Nội gồm 7 nhóm tiêu chí: 1) Bố cục tổng thể; 2) Kiến trúc không gian công cộng; 3) Cảnh quan không gian công cộng; 4) Sử dụng đất; 5) Khu vực cần bảo tồn; 6) Hạ tầng kĩ thuật & Tiện ích đô thị; 7) Hoạt động & phương tiện giao thông. Đề xuất phân vùng kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng khu nội đô lịch sử Hà Nội thành 13 phân vùng dựa trên đặc điểm lịch sử hình thành, cấu trúc đô thị, kiến trúc cảnh quan và Xác định yêu cầu quản lý kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng cho từng phân vùng khu nội đô lịch sử thành phố Hà Nội.
Advisor: Nguyễn Tố Lăng
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 27 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • Tóm tắt tiếng Việt .pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,11 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt tiếng Anh .pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,78 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thông tin những đóng góp mới của luận án - Tiếng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 67,21 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.