Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55213
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng Cảng Hải Phòng đến phát triển kinh tế thành phố Hải Phòng
Authors: Vương Toàn Thu Thủy
Keywords: Cảng Hải Phòng
Phát triển kinh tế
Thành phố Hải Phòng
Abstract: Luận án hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển cảng biển, kinh tế thành phố và mối liên hệ giữa 02 yếu tố này; Trên cơ sở đánh giá hiện trạng sự phát triển của thành phố Hải Phòng và cảng Hải Phòng thông qua hệ thống các chỉ tiêu kinh tế cơ bản, luận án tiến hành phân tích mối liên hệ về mặt kinh tế giữa phát triển của thành phố Hải Phòng và cảng Hải Phòng bằng 02 phương pháp đó là phân tích thống kê và mô hình toán. Đây là nền tảng để tác giả đề xuất một số giải pháp cơ bản phát triển Cảng Hải Phòng trong mối liên hệ với phát triển kinh tế thành phố Hải Phòng.
Advisor: Nguyễn Hoàng Tiệm, Dương Văn Bạo
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 202 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Hàng Hải Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA toàn tập.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 19,49 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA Tóm tắt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 769,94 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang thông tin luận án T.V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 184,91 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang thông tin luận án (tieng anh).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 160,26 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.