Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55215
Title: Nghiên cứu ứng dụng bức xạ gamma Co-60 để chế tạo B-Glucan khối lượng phân tử thấp tan trong nước có hoạt tính sinh học từ bã men bia
Authors: Nguyễn Thành Long
Keywords: Ứng dụng bức xạ gamma Co-60
Chế tạo B-Glucan
Khối lượng phân tử thấp
Bã men bia
Hoạt tính sinh học
Abstract: Luận án này nghiên cứu hoàn thiện quy trình tách chiết β-glucan từ thành tế bào bã nấm men bia và thiết lập quy trình công nghệ chế tạo chế phẩm β-glucan Mw thấp và tan trong nước bằng phương pháp chiếu xạ đồng thời nghiên cứu các hiệu ứng sinh học của β-glucan sau khi cắt mạch bằng phương pháp chiếu xạ trong điều kiện in vitro và in vivo trên động vật (gà và chuột) nhằm tạo ra chế phẩm β-glucan có Mw thích hợp cho hiệu ứng sinh học cao phù hợp cho mục đích ứng dụng làm thực phẩm chức năng hoặc chế phẩm bổ sung trong chăn nuôi.
Advisor: Lê Quang Luân, Hoàng Nghĩa Sơn
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 164 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Khoa học công nghệ, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toàn văn luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 5,66 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,97 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,64 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trích yếu luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,27 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Đóng góp mới.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,55 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.