Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55216
Title: Đánh giá và mô phỏng các hệ số đàn hồi đa tintinh thể hỗn độn
Authors: Vương Thị Mỹ Hạnh
Keywords: Hệ số đàn hồi
Hệ số đàn hồi đa tintinh
Mô phỏng
Đánh giá
Abstract: Luận án gồm 4 chương: Chương 1: Trình bày lịch sử phát triển và phương pháp nghiên cứu các hệ số đàn hồi đa tinh thể của các tác giả đi trước. Chương 2: Dùng đường hướng biến phân để xây dựng các đánh giá cho các hệ số đàn hồi vĩ mô tổng quát. Chương 3: Áp dụng kết quả Chương 2 cho các lớp đa tinh thể 2D, 3D; Tính toán và so sánh với các đánh giá V-R, HS, PĐC, SC, luận án và nhận xét. Chương 4: Áp dụng PTHH để mô phỏng các giá trị mô đun đàn hồi vĩ mô 2D, so sánh với các kết quả đánh giá và nhận xét.
Advisor: Phạm Đức Chính, Lê Hoài Châu
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 143 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Khoa học công nghệ, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
 • LuanAn_va_Bia.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,46 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tomtat_va_Bia_TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,99 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tomtat_va_Bia_TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,84 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trích yếu của luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,05 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • đóng góp mới của luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,02 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.