Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55222
Title: Phân tích dẻo kết cấu khung cột thép dầm liên hợp chịu tải trọng tĩnh
Authors: Hoàng Hiếu Nghĩa
Keywords: Phân tích dẻo
Kết cấu
Kết cấu khung cột thép dầm liên hợp
Chịu tải trọng tĩnh
Tải trọng tĩnh
Abstract: Luận án xây dựng phương trình mặt giới hạn đàn hồi, phương trình mặt chảy dẻo trung gian, phương trình mặt chảy dẻo hoàn toàn của tiết diện cột thép chữ I chịu nén uốn hai phương theo phương pháp giải tích và xây dựng chương trình máy tính để thể hiện mặt chảy dẻo đó. Các mặt chảy dẻo phụ thuộc vào hình dạng của tiết diện và phụ thuộc vào góc xoay dẻo của tiết diện khi chảy dẻo, do đó thể hiện được sự chảy dẻo lan truyền của tiết diện cột thép trong quá trình phân tích kết cấu. Đồng thời dựa vào mặt chảy dẻo (mặt biểu đồ tương tác cho sức kháng uốn theo hai phương) đã xây dựng có thể kiểm tra khả năng chịu lực của tiết diện cột, xem xét tiết diện cột vẫn còn ở trạng thái làm việc đàn hồi, đang chảy dẻo hay đã bị phá hoại. Điều đó có ý nghĩa thực tế nhằm đánh giá được khả năng chịu lực của tiết diện cột ứng với tải trọng thiết kế nào đó.
Advisor: Vũ Quốc Anh, Nghiêm Mạnh Hiến
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 196 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Kiến trúc Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1. Toàn văn luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 5,68 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2. Tóm tắt Luận án (Tiếng Việt).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,67 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3. Tóm tắt Luận án (Tiếng Anh).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,21 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4. Các đóng góp mới của Luận án (Tiếng Việt).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 216,33 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5. Các đóng góp mới của Luận án (Tiếng Anh).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 123,53 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.