Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55223
Title: Nâng cao chất lượng lãnh đạo xây dựng lực lượng dân quân của các đảng ủy xã, phường, thị trấn trên địa bàn Quân khu 3 hiện nay
Authors: Bùi Anh Thi
Keywords: Chất lượng lãnh đạo
Lực lượng dân quân
Quân khu 3
Đảng ủy
Dân quân
Abstract: Luận án đã xây dựng, phân tích, luận giải quan niệm lực lượng dân quân ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Quân khu 3; đảng ủy xã, phường, thị trấn trên địa bàn Quân khu 3; lãnh đạo xây dựng lực lượng dân quân, chất lượng lãnh đạo xây dựng lực lượng dân quân và nâng cao chất lượng lãnh đạo xây dựng lực lượng dân quân của các đảng ủy xã, phường, thị trấn trên địa bàn Quân khu 3. Luận án đã tiến hành khảo sát thực tiễn, đánh giá đúng thực trạng, chỉ ra nguyên nhân ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm; rút ra một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng lãnh đạo xây dựng lực lượng dân quân ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Quân khu 3. Dự báo những yếu tố tác động và xác định các yêu cầu nâng cao chất lượng lãnh đạo xây dựng lực lượng dân quân của các đảng ủy xã, phường, thị trấn trên địa bàn Quân khu 3 hiện nay.
Advisor: Phạm Đình Nhịn, Nguyễn Thanh Tuyên
Issue Date: 2020-05
Type: Luận án
Extent: 205 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
 • NỘI DUNG.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,46 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT TIENG VIET.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 795,54 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT TIENG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 595,27 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thong tin mang (Tieng Viet).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 337,67 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thong tin mang (Tieng Anh).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 42,41 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.