Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55225
Title: Kiểm soát thực hiện quyền hành pháp của tòa án Hoa Kỳ và một số khuyến nghị cho Việt Nam
Authors: Phan Thị Lan Hương
Keywords: Kiểm soát
Quyền hành pháp
Tòa án
Hoa Kỳ
Việt Nam
Tư pháp
Abstract: Cơ quan hành chính nhà nước là chủ thể chủ yếu, quan trọng thực hiện quyền hành pháp và luôn đứng trước nguy cơ lạm quyền, tham nhũng, thiếu trách nhi ệm trong quản lý. Thông thường, việc kiểm soát thực hiện quyền hành pháp được thực hiện qua hai kênh: nội bộ cơ quan tư pháp, lập pháp. So sánh việc kiểm soát thực hiện quyền hành pháp ở các nước và đề xuất các khuyến nghị cho Việt Nam là một công việc cần thiết.
Issue Date: 2019-08
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 17 (393), tháng 8/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.17.19.QuyenhanhphapcuaTAHoaki.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 79,18 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.